domingo, 30 de diciembre de 2012

MOMBE'UPY - LEYENDA: ÑANDEJÁRA GUASU

MOMBE'UPY - LEYENDA: ÑANDEJÁRA GUASU
Ohai: David Galeano Olivera
            Ymáje ojehepyme'ê haĝua yvyra ha ka'a Santani ha Ka'aguasugua, ojererúmi kárreta há mburika ári Altos yvyty rupi, Paraguay peve.
            Peteî ára, oĝuahê mburika rysýi peteî oga'i peve. Upépe opytáta hikuái kuimba'ekuéra opytu'u ha oke haĝua. Upémarô mburika rysýi sâmbyhyhára ohechakuaa okañyhague ichuguikuéra peteî mburika, upehaguére he'i peteîme ohomi haĝua oheka. Heta  oheka  rire, upe kuimba'e, ojuhúsapy'a mburika, ho'uhina kapi'ipe; ha umi mba'e ogueruva'ekue hi'ári ndaje isarambipa oparupirei. Oñepyrûtavo ombyaty umi mba'e, hesahósapy'a peteî mba’e rehe vakapípe oñemboapéva ha ojejokuapáva; upéicharôjepe, ohejánte upépe. Oĝuahêvo oga'ípe, omombe'u sâmbyhyhára ha iñirûnguérape upe ohechava'ekue. Sâmbyhyhára he'i chupe ojevyjey ha ogueru haĝua mba’e ohechava'ekue. Upéicha ojapo ha vokóikema ogueru ondive upe mba'e.
            Ojora hikuéi ha ojuhu pype peteî kurusu yvyrágui ijapopyréva, oguerekóva ijehe Hesukirito ra'ânga,  ijyva  ñemomŷiva. Pya'e herakuâ opa rupi upe ojehuva'ekue, ha maymávante oñeporandu moôguipa oiméne osê térâ mba'eicha haĝuápa ou upepete peve upe ta'ânga.
           Heta oî he'íva Hesuitakuéra rembiapoha. Maymávante oipota imba'erâ upe kurusu; umíva apytépe oîva'ekue kuimba'e ojuhuva'ekue, avei mburika rysýi sâmbyhyhára, ha oga'i jára. Upemarô, sâmbyhyhára ojapyhy ta'ânga ha omoî mburika okañyva'ekue ári; he he'i oguerahataha Pirajúpe. Oñepyrûjeýje oguata mburika rysýi, upéicharôjepe upe mburika ogueraháva kurusu ndoguataséi. Upémarô, oñembohasa ambue mburika ári kurusu, ha upeichaiténte  oikojey, upépe katu upe mburikáháma ndoguataséi.
            Heta ohechakuaa upe jave Ñandejára oipotaha upépente opyta kurusu. Upémarô, sâmbyhyhára  oĝuahê peteî ñe'ême iñirûnguéra ndive opyta haĝua hikuái ohasa pyhare upépe. Upe  ka'arúpe sâmbyhyhára hasykatúsapy'a, ha ka'arupytûvo omanóma katu.  Maymáva he'ijoa ojehejahaĝuántema upépe kurusu, oga'i jára oñangareko haĝua hese. Upépe ha upe guive oñepyrû, aipo Ñandejára Guasu, herakuâ oparupiete.
            Ohasáva guive upérupi ohejava'erâ katuete pirapiremi, ha py'évoi oñemopu'âma peteî Tûpao'i, ijatyhápe kuimba'e ha kuña omomorâ  haĝua  Ñandejára  Guasúpe, upe  tenda ojeheroraêkuri Capilla Guasu, ha upe rire heñói upégui Táva Pirivevúi jaheróva ko'áĝa.

ooo000ooo

Ñandejára Guasúpe oñemomorâjepi arateî mbohapyha jasyteîme (tercer domingo de enero), tupâo Dulce Nombre de Jesús, Pirivevúipe. Ehecha upéva rehegua ko’ápe (http://www.youtube.com/watch?v=BBs8JG5rqCU)

No hay comentarios:

Publicar un comentario